Het woord depressie bestaat niet in Afrika

‘Ik denk dus ik ben’, zei Descartes. Hij maakt daarmee onderscheid tussen lichaam en geest en hij stelt het menselijk denkvermogen voorop, het ‘ik’ staat centraal.

Als Descartes Afrikaans was geweest, had hij eerder gezegd:
‘Jij bent, dus ik ben’, of ‘Ik behoor tot een gemeenschap, dus ik ben’.

In Afrika wordt het individu als een geheel gezien en niet zoals in de westerse wereld. Bij een depressie wordt al gauw gezegd dat je hoofd het niet aan kan. Dit terwijl er steeds meer tegengeluiden zijn dat een depressie niet alleen maar een geestelijke oorsprong heeft.

Op de afbeelding is goed te zien dat bij depressie je gehele lichaam mee doet en niet alleen je hoofd. Vervul je zelf met positiviteit, liefde, geluk en straal!

https://www.trouw.nl/…/nergens-in-afrika-bestaat-er-een-wo…/