You-Mens Logo

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is een veelgebruikte medische test die informatie kan verschaffen over je gezondheidstoestand. Binnen het reguliere circuit kan het worden uitgevoerd om verschillende redenen, zoals het stellen van een diagnose, het monitoren van een bestaande aandoening, het beoordelen van de algemene gezondheid of het screenen op bepaalde ziekten.
 
Binnen mijn praktijk zet ik bloedonderzoek vooral in om de algemene gezondheid te bepalen en te combineren met de orthomoleculaire therapie.
 
Preventief bloedonderzoek kan aanzienlijke voordelen bieden voor het behoud van de gezondheid. Hier zijn enkele redenen waarom preventief bloedonderzoek belangrijk kan zijn voor je gezondheid:

  

Vroegtijdige detectie

Preventieve bloedtests kunnen vroege tekenen van ziekten, aandoeningen of risicofactoren opsporen voordat symptomen zich manifesteren. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd, wat de kans op succesvolle behandeling en genezing vergroot.

Risicobeoordeling

Bloedonderzoek kan helpen bij het beoordelen van risicofactoren voor verschillende gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Door deze risico's vroegtijdig te identificeren, kunnen levensstijlaanpassingen worden gemaakt om het risico te verminderen.
Leefstijlbegeleiding

Bloedonderzoek kan objectieve informatie bieden over aspecten zoals cholesterolwaarden, bloedsuikerspiegel en meer. Deze informatie kan dienen als basis voor gezondheidsadviezen en begeleiding om een gezondere levensstijl aan te nemen.
Motivatie voor verandering

Het zien van meetbare resultaten in een bloedonderzoek kan mensen motiveren om gezondere keuzes te maken, zoals het verbeteren van hun dieet, het verhogen van fysieke activiteit en het verminderen van risicofactoren.
Langdurige gezondheid

Preventieve bloedtests kunnen helpen bij het identificeren van gezondheidsproblemen die anders onopgemerkt zouden blijven. Door deze problemen in een vroeg stadium aan te pakken, kan de kans op langetermijneffecten en complicaties worden verminderd.

Bloedonderzoek bij een orthomoleculair therapeut of arts

Over het algemeen wordt er bloedonderzoek uitgevoerd wanneer de huisarts of specialist denkt aan een ziekte. Een zogenoemde medische noodzaak. Afhankelijk hiervan volgt een eventueel vervolg van verder onderzoek of verwijzing naar een andere specialist.
 
Vanuit de mogelijkheden van de huisarts/betrokken laboratorium, noodzaak of vanuit kostenbesparing kan niet altijd alles worden aangevraagd of bepaald.
 
Bij de meeste bloedwaarden worden normaalwaarden gebruikt, de zogenoemde referentiewaarden. Als de waarden van jouw bloeduitslagen hier binnenvallen dan wordt dit gezien als acceptabel. Gevolg is het veelvuldig gegeven antwoord:

“Alle uitslagen zijn goed. Wij kunnen niets voor u betekenen.
Het advies is om uw leefstijl te veranderen en/of stress te verminderen.”

 
Als je binnen de normaalwaarden valt dan wil dit niet per se iets over je gezondheid zeggen. Want wat voor de één normaal is kan voor jou afwijkend zijn. Het is beter om naar de optimaal waarden te kijken. Als je namelijk van optimaal afwijkt dan kan dit een indicatie zijn van achteruitgang.
 
Helaas is ons zorgstelsel met bijpassende vergoedingen ingericht op reactieve/acute gezondheid/geneeskunde en (nog) niet op preventieve geneeskunde.

 

Aan de hand van behoefte, klachten en de anamnese zal in samenspraak worden bepaald welke bloedonderzoeken nodig zijn. De kosten hiervoor kunnen variëren. Dit is exclusief consultkosten of prikorderkosten bij een prikpunt.
 
Kosten voor een preventief bloedonderzoek zijn altijd voor eigen rekening en worden helaas door geen enkele zorgaanbieder vergoed.
 
De kosten voor de diverse onderzoeken worden rechtstreeks door het laboratorium in rekening gebracht. Op het aanvraagformulier van het onderzoek dien je hiervoor akkoord te tekenen.
Je kunt ervoor kiezen om het bloed in de praktijk te laten prikken of bij een prikpunt bij je in de buurt. In dat geval zal ik het testpaket toesturen.

 

Kostenoverzicht

  • Bloedonderzoek in overleg. Variërend tussen een paar euro's en een paar honderd euro's.
  • Daarnaast de kosten voor het orthomolecuaire consult (of behandeltraject wat is overeengekomen)
  • Verwerkingskosten van het laboratorium €15,-.
  • Prikkosten in de praktijk zonder consult en incl. administratiekosten €25,-.
    Meestal geschiedt het prikken in combinatie met het intakegesprek waardoor deze kosten komen te vervallen.
  • Prikkosten bij een prikpunt €15,-. En daarbij bij bestelling vanaf €75,- aan onderzoeken (excl. btw) per ingezonden order, worden testkits gratis naar de patiënt verzonden. Anders bedragen de verzendkosten €15,-. 

 

Boek een consult

MijnLabtest_You-Mens
Mijn Labtest

Je wilt inzicht krijgen in je bloedwaarden, zonder mij als tussenpersoon? Dan kun je via “Mijn Labtest” zelf een test set aanvragen. Je kunt dan zelf door middel van een vingerprik, het opvangen van urine of ontlasting de test thuis uitvoeren. Klik hier voor de mogelijkheden.
 
Kun je niet vinden wat je zou willen laten bepalen? Neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor contact.
 
Via mijn Mijn Labtest krijg je bij de uitslagen een gedegen uitleg met bijpassende adviezen.

Mocht je wel via Mijn Labtest willen bestellen maar niet zelf willen prikken of lukt het prikken niet, neem dan contact met mij op zodat ik dit voor je kan regelen.

Kosten voor het prikken bedragen €15.
 
Indien je wenst dat ik prik en de testkit regel dan betaal je €25.
 
Wil je ondersteuning bij het interpreteren van de uitslagen en de adviezen dan geldt hiervoor het tarief van €23,75 per 15 minuten.

Disclaimer

Voor het preventieve bloedonderzoek gaat mijn voorkeur uit naar mijn eigen laboratorium, RP Sanitas Humanus. Dit omdat een huisarts niet altijd alles wil, kan of mag aanvragen. De laboratoria hanteren onderling verschillende waarden en zijn daardoor niet betrouwbaar en onderling met elkaar te vergelijken.
Het heeft ook geen zin om achteraf bloed te laten bepalen omdat we dan te maken hebben met twee verschillende afnamemomenten en de uitkomsten niet voldoende betrouwbaar geïnterpreteerd kunnen worden.
 
Uiteindelijk levert het (deel) preventief prikken bij de huisarts geen besparing op omdat ik er extra tijd in moet stoppen met een minder betrouwbare uitkomst.
 

De kosten van het laboratoriumonderzoek worden door geen enkele zorgverzekeraar vergoed. Ook niet bij de huisarts. Deze vallen onder het eigen risico. Voor meer informatie kun je de website zorgwijzer bezoeken.