You-Mens Logo

Tarieven regulier vs. EMB test

Waarom een bloedest? De vraag moet vooral zijn: Wat heb jij voor jouw gezondheid over? Hoe graag wil jij inzicht in jouw klachten? Hoe graag wil jij van jouw klachten afkomen? Daarna maakt het niet uit welk traject jij gaat bewandelen.
 
De reguliere bloedafname wordt niet meer door de zorgverzekering vergoed. Dit gaat van jouw eigen risico af. Ook als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeskunde, dan valt het consult wel onder de vergoeding, maar de EMB test niet.
 
Hoeveel een reguliere bloedtest via de huisarts kost hangt af van een aantal factoren:

  • Hoeveel wordt er aangevraagd;
  • Wat wordt er aangevraagd;
  • Door welk laboratorium wordt het bepaald.

 
Via deze link kun je een voorbeeld zien van de tarieven per bloedbepaling. Een vitamine B12 bepaling kost bijvoorbeeld al €15,49.
 
Bij een EMB test wordt standaard heel veel gecontroleerd. Onder andere de hematologie, vitaminepanel, mineralen, schimmels, vrije radicalen en energiebalans.
Zoals in deze blog beschreven staat, is de EMB test niet gelijk aan het reguliere bloedonderzoek. Wel geeft het een indicatie van jouw klachten, waarmee jij zelf of samen met een hulpverlener mee aan de slag kunt.
 
Een EMB test kun je zonder tussenkomst van je arts aanvragen. Er wordt een breed scala aan testen uitgevoerd die een beeld geven van jouw lichamelijk functioneren. Ook wordt er gekeken naar verstoringen die jouw (vage/onbegrepen) klachten veroorzaken.
 
Bij het reguliere medische onderzoek gaat men stapsgewijs te werk. Dit heeft deels met financiën te maken, maar ook met de afspraken die met de zorgverzekeraars zijn gemaakt.

Denk aan moeheid, concentratieproblemen, tintelingen in je extremiteiten of geheugenproblemen. Dit kan duiden op een vitamine B12 te kort. Als hier niet op wordt getest of gekeken naar de omzetting, dan kun je bijvoorbeeld doorverwezen worden naar de neuroloog.
 
Het probleem is dat men wereldwijd verschillende referentiewaarden hanteert. Hieronder het voorbeeld van vitamine B12. Maar dit geldt ook voor de andere bloedwaarden. In Nederland zijn de bloedwaarden door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) opgesteld. Het verschil tussen de landen laat al zien dat wij als mensen niet in getallen vastgelegd kunnen worden.


 


Jij bent niet vast te leggen in referentiewaarden, jouw klachten ook niet. Wat voor de één goed is, hoeft voor jou niet zo te zijn. Het is daarom belangrijk om verder te kijken dan één symptoom of een paar bloedwaarden.
 
Wil je meer weten over de EMB test, klik dan hier.
 
Heb je een vraag over de EMB test of andere vragen, klik dan hier.